Početak novog projekta bioplin-biometan u Brehain la Cour (54), Francuska

Započela je izgradnja novog projekta bioplin-biometan u Brehain la Cour (54), blizu Luksemburga. Projekat se sastoji od dva digestera i jednog naknadnog digestora sa jedinicom za nadogradnju bioplina sa svetlom biometanskom membranom za proizvodnju biometana.

Zahvaljujemo energetskoj kompaniji BLC Energi i svim našim partnerima na ovom novom projektu.