REŠENJA BIOLOŠKE ENERGIJE

O HoSt-u | #1 u pretvaranju biološkog otpada u biološku energiju

HoSt je nastao kao rezultat zajedničkog ulaganja kompanija Holec Projects i Stork, dva poznata dobavljača energetskim sistemima.

Od 1999. godine, HoSt je u potpunosti nezavistan i njegove aktivnosti se u potpunosti fokusiraju na tehnološki razvoj sistema za pretvaranje otpada u energiju za obradu biomase i otpadnih tokova, kao i na nabavku sistema za održive generacije energije od biomase i otpada. HoSt je stekao veliko iskustvo u obradi različitih otpadnih tokova od prehramnene industrije i poljoprivrednih nusproizvoda poput slame, pleve i reznice trave .

HoSt je izrastao u međunarodnu organizaciju sa više od 120 inženjera, velikim servisnim timom širom Evrope, brojnim lokalnim kancelarijama, velikom mrežom predstavnika prodaje i distributera, kao i sa projektima energije biomase širom sveta.

Uvek smo spremni da dočekamo nove kolege i kontinuirano organizujemo stažiranje i prakse nakon diplomiranja. Posetite našu stranicu sa poslovima (na holandskom) i pogledajte otvorene konkurse.

Stručnjak za biološku energiju

HoSt postrojenja za energiju biomase doprinose uspehu cirkularne ekonomije proizvodnjom obnovljive energije, rešavanjem problema sa otpadom i stvaranjem vrednih krajnjih proizvoda od organskog otpada. Težimo tome da budemo lider i glavni globalni akter uz naša najnaprednija postrojenja biološke energije.