Membranski sistemi za „upgrade“ biogasa

HoSt sarađuje sa stručnjacima za „upgrade“ biogasa Bright na omogućavanju sistema za „upgrade“ biogasa i nudi njihove proverene sisteme za „upgrade“ biogasa sa 40 Nm3/hr na gasne proizvode pune metana, koji su takođe poznati pod nazivom biometan ili zeleni gas.

Primenom visokoefikasnih membrana, tzv. tehnologije membrane, odvajanje metana od biogasa može da dosegne efikasnost od više od 99,5%, čime se omogućava biometan koji je pogodan za unos u državnu mrežu ili kompresiju na CNG. CO2 koji se uklanja iz biogasa može biti nadoknađen i pretvoren u tečnost kako bi se generisao dodatni prihod za vlasnika postrojenja. Posetite sajt kompanije Bright i pročitajte više o višestrukoj primeni biometana, kao i dodatne informacije o sistemima za „upgrade“ biogasa, tehnologiji za „upgrade“ biogasa i 2 nadoknađivanje CO i pretvaranje u tečnost, kao i sve projekte.

KONTAKTIRAJTE NAS

Slobodno nas kontaktirajte za savet ili više informacija.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.