HoSt Microferm Mestvergister Groot Succes: Vijf in Nederland in Aanbouw

De Microferm mestvergistingsinstallaties van HoSt in samenwerking met Jumpstart van FrieslandCampina zijn een groot succes. HoSt realiseert momenteel de gewilde monomestvergister bij vijf verschillende melkveebedrijven in Nederland. De Microferm produceert groen gas uit mest via anaerobe vergisting en biogasopwerking, waarmee de melkveehouder extra inkomsten genereert. Daarnaast zorgt monomestvergisting voor een sterke reductie van methaan- en stikstofemissies.

Nederland telt straks vijftien Microferms, waarvan tweederde met een totale groen gasproductie van circa 3,2 miljoen kuub (Nm3) per jaar. De overige produceren groene stroom en warmte met een WKK. De vijf nieuwe Microferms worden gebouwd bij melkveehouders in Blokzijl (Overijssel), Boornbergum (Friesland), Lekkum (Leeuwarden), Ell (Limburg) en Achtmaal (Brabant). De installaties produceren 40 Nm3 groen gas per uur uit 12.000 tot 16.000 ton mest per jaar. De jaarlijkse capaciteit bedraagt 320.000 Nm3 groen gas dat geschikt is voor distributie via ieder bestaand of nieuw (aard)gasnet. Dankzij één Microferm kunnen zo’n 240 huishoudens jaarrond met de duurzame aardgasvervanger verwarmen en koken.

Microferm Mestvergisting met Jumpstart

HoSt werkt samen met coöperatie Jumpstart, een initiatief van zuivelonderneming FrieslandCampina. Binnen het Jumpstart initiatief van FrieslandCampina is HoSt een gekwalificeerde leverancier van de Microferm monomestvergister met een groen gas systeem. De Microferms in aanbouw, en de twee onlangs gerealiseerde Microferms in Koudum en Merselo, zijn Jumpstart projecten. Deze samenwerking faciliteert de ontwikkeling van rendabele mestvergisting bij melkveehouders voor de productie van duurzame energie en de vermindering van broeikasgassen op het melkveebedrijf en in de sector. In 2018 tekende HoSt het eerste Jumpstart Microfermproject. Deze produceert met succes groen gas in het Limburgse Merselo.

Tekst gaat verder onder de video’s.

Zorgeloos beginnen met exploitatie Microferm

HoSt heeft de Microferm mestvergister ontwikkeld voor agrariërs die op een rendabele manier en met weinig omkijken een mestvergister willen exploiteren. Wie een Microferm wil bouwen en bedrijven heeft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. HoSt kan de vergunningsaanvraag volledig verzorgen wanneer dat de wens is, zodat de melkveehouder hier geen omkijken naar heeft.

“Het is mooi dat we naar een steeds duurzamere melkveesector gaan, maar dat vraagt soms best veel van de melkveehouder. We zijn blij dat wij de veehouder kunnen ontzorgen met de vergunningsaanvraag. Met de realisatie van weer vijf Microferms bewijzen we dat mestvergisting rendabel en duurzaam kan zijn”, zegt sales engineer Lieuwe de Boer van HoSt.

Emissiereductie dankzij monomestvergisting

Bij monomestvergisting snijdt het mes aan twee kanten: vervanging van grijze energie door groene energie én ammoniak- en methaanemissiereductie op het melkveebedrijf. Onderzoek wijst uit dat het tijdig opslaan van verse mest in een afgesloten tank zorgt voor het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot uit de kelder. De mestvergister is in de basis een gasdichte, verwarmde, geïsoleerde tank met een mixer waarin onder gecontroleerde omstandigheden de mest anaeroob wordt vergist, omgezet naar biogas en via een biogasopwerking met membraantechnologie naar groen gas. De methaan komt niet vrij en wordt optimaal benut. Met één HoSt Microferm monomestvergister kan het volledige aardgasverbruik van ca. 300 woningen vergroend worden.

De kracht van eenvoud

De kracht van deze microvergister ligt in de eenvoud met bewezen technologie, het lage risico en een investering die is te overzien. De Microferm is een compacte installatie met de besturing, warmteterugwinning en biogasopwerking in één unit. De vergister is uitgerust met een gepatenteerd geïsoleerd dubbel membraandak. Dankzij geautomatiseerde technologie kan de installatie op afstand online worden gemonitord via een zeer gebruikersvriendelijke besturingsomgeving. De melkveehouder houdt slechts dagelijks een snelle controleronde.

Mest is waardevol

Mest is een waardevolle grondstof. HoSt heeft als missie om op een zo duurzame manier zo snel en zoveel mogelijk groene energie te halen uit deze waardevolle grondstof, maar ook uit andere organische reststromen. De Microferm kan naast mestvergisting gemakkelijk worden uitgebreid met een stikstofstripper, omdat de temperatuur van het digestaat en het feit dat al door monomestvergisting stikstof vele malen makkelijker kan worden gestript.  Deze mestverwerking of mestverwaarding resulteert in een gesloten mestkringloop.