BIOGASNA POSTROJENJA

HoSt nudi sve usluge u vezi sa biogasnim postrojenjima. HoSt je osmislio i konstruisao brojna postrojenja za anaerobnu digestiju (AD) širom Evrope. Oprema najvišeg kvaliteta i korišćenje najnovije tehnologije omogućili su našim klijentima najefikasnija postrojenja za anaerobnu digestiju. Vrste HoSt-ovih biogasnih postrojenja su:

Različiti otpadni tokovi

HoSt je stekao značajno iskustvo u obradi različitih otpadnih tokova od prehrambenih prerađevina i poljoprivrednih proizvoda. Pitate se da li je Vaš materijal pogodan za digestiju? Kontaktirajte nas.

Đubrivo

Kukuruz

Slama

Trava

Mulj

Zagađen organski otpad

Zeleni otpad

Komunalni otpad

Otpad iz klanica

Pleva

Naši biogasni projekti

Posetite našu stranicu sa projektima i pogledajte sve projekte u kojima smo učestvovali.

Od otpada do održive energije

Toplotna/strujna jedinica sagoreva biogas kako bi ga pretvorila u električnu energiju i toplotu, a biogas se može pretvoriti i u biometan pomoću HoSt-ove biogasne tehnologije. Biometan ispunjava uslove za ubrizgavanje u gasnu mrežu ili se može koristiti za benzinske pumpe ili za ubrizgavanje u državnu gasnu mrežu

Nabavka komponenti

Pored digestera, HoSt takođe nutdi opremu potrebnu pre obrade, sanitarne jedinice za materijale 2. i 3. kategorije, završna postrojenja, biogasne tretmane, „upgrade“ biogasa, posebne jedinice za čuvanje gasa i energije. HoSt može obezbediti realizaciju celokupnog projekta, ali i nabavku komponenti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Sve vrste postrojenja za digestiju završavaju se na trapezasti ili drugi željeni način. U zavisnosti od strukture materijala, HoSt može predložiti najbolju opciju za instalaciju. Kontaktirajte nas za savet i više informacija.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.