#1 u pretvaranju biološkog otpada u biološku energiju

HoSt nudi sve usluge u vezi sa postrojenjima za biološku energiju. HoSt-ova postrojenja za energiju biomase doprinose uspehu cirkularne ekonomije proizvodnjom obnovljive energije, rešavanjem problema sa otpadom i proizvodnjom vredih krajnjih proizvoda od organskog otpada.

Učešća na skupovima

2 – 3 SEPTEMBAR Expobiogaz | Lil, FR

7 – 8 OKTOBAR UK AD and World Biogas Expo | Birmingem, VB | Štand D37 (Online)