INSTALACJE ZGAZOWUJĄCE ZE ZŁOŻEM FLUIDALNYM

HoSt jest dostawcą instalacji zgazowujących w obiegowym złożu fluidalnym. Technologia ta stosowana jest do przetwarzania trudnych paliw na gaz palny. Sucha i rozdrobniona biomasa dostarczana jest do instalacji zgazowującej za pomocą podajnika śrubowego. Paliwo jest przy użyciu niewielkiej ilości powietrza przetwarzane w temperaturze około 800 °C na gaz palny, po czym następuje chłodzenie do temperatury 500 °C.

Oraz oddzielana jest większa część popiołu. Następnie gaz jest spalany w kotle. Usunięcie popiołu w drodze spalania w wysokiej temperaturze (1300 °C -1500 °C) pozwala zapobiec problemom związanym z topnieniem popiołu oraz zapewnić bardzo niski poziom emisji.

HoSt posiada duże doświadczenie w zakresie zgazowywania pomiotu kurzego, słomy, plew i innych odpadów o wysokiej wartości opałowej (‘Refused Derived Fuels’).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

HoSt oznacza optymalne spalanie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o technologii spalania HoSt. Masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszej technologii czy instalacjach? Skontaktuj się z nami, adres [email protected] aby uzyskać więcej informacji.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.