Wysoka sprawność

Sprawność generowanej energii elektrycznej w instalacjach HoSt jest wyższa niż w przypadku ORC (Organiczny Obieg Rankine’a). Różnica rośnie zdecydowanie dla instalacji powyżej 1 MWe. Do 40% więcej energii elektrycznej może być wygenerowane w obiegu parowym ze względu na:

  • Wyższą o 30% sprawność obiegu
  • Niższe potrzeby własne. Pompa oleju termalnego może zużyć aż 10% generowanej przezeń energii elektrycznej
  • Wyższą sprawność kotła ze względu na mniejszy strumień spalin w połączeniu z niższą temperaturą na wyjściu.

System HoSt cechuje wyższa sprawność obiegu w porównaniu z innymi dostawcami, ze względu na:

  • Wysokie parametry pary w połączeniu z wysokosprawną wielostopniową turbiną i zoptymalizowaną integrację procesu.
  • Niska strata kominowa ze względu na mniejszy strumień spalin, uzyskany przy pomocy innowacyjnej technologii spalania ze stosunkowo niskim nadmiarem tlenu.
  • Niskie straty na potrzeby własne instalacji, ze względu na stosunkowo niskie straty ciśnienia w systemie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady i informacje.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.