Sprawność generowanej energii elektrycznej w instalacjach HoSt jest wyższa niż w przypadku ORC (Organiczny Obieg Rankine’a). Różnica rośnie zdecydowanie dla instalacji powyżej 1 MWe. Do 40% więcej energii elektrycznej może być wygenerowane w obiegu parowym ze względu na:

  • Wyższą o 30% sprawność obiegu
  • Niższe potrzeby własne. Pompa oleju termalnego może zużyć aż 10% generowanej przezeń energii elektrycznej
  • Wyższą sprawność kotła ze względu na mniejszy strumień spalin w połączeniu z niższą temperaturą na wyjściu.