Rozpoczęcie budowy projektu biogazowego Bioret Metha we Francji

Dwa lata po prezentacji projektu w Nort-sur-Erdre we Francji rozpoczęto budowę biogazowni z uszlachetnianiem biogazu przez firmę HoSt. Projekt przetwarzania biogazu na biometan został zrealizowany w ramach redukcji nawożenia i pestycydów w celu zachowania jakości wody w Nantes.

Obecnie rozpoczęto pierwsze prace przy biogazowni i instalacji uszlachetniania biogazu, które mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 roku. Z 250 Nm3/h biogazu pochodzącego w 100% z roślin, dzięki zastosowaniu technologii membranowego uszlachetniania biogazu, powstanie 150 Nm3/h biometanu (gazu zielonego). Biometan będzie dystrybuowany za pośrednictwem sieci gazowej GRDF (Gaz Réseau Distribution France) w celu zasilenia sieci miejskiej Nantes.

Rozpoczęcie projektu biogazowego

Podczas dnia otwartego dwa lata temu, projekt biogazu został zaprezentowany opinii publicznej. Zaprezentowano najnowsze, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej, stosowane przez spółkę rolniczą SCEA de Landebroc. Jak również wszystkie wysiłki podejmowane w zakresie bioróżnorodności.

„Najważniejszym wydarzeniem dnia była prezentacja projektu biogazowego Bioret Metha: zastąpienie znacznej części produkcji warzyw na obszarze rezerwatu zlewniowego Nort-sur-Erdre biomasą w celu produkcji biogazu i biometanu. Taka produkcja wymaga znacznie mniej nawozów i zero pestycydów”, mówi Jean-Sébastien Tronc, dyrektor HoSt France.

Dzień otwarty umożliwił różnym związkom rolniczym i stowarzyszeniom ekologicznym wypowiedzenie się w sposób jak najbardziej przejrzysty. „Od tego momentu projekt biogazowy był realizowany w sposób wzorcowy pod względem dialogu z sąsiadami, władzami lokalnymi, związkiem gospodarki wodnej, administracją i HoSt France”, mówi Jean-Sébastien.

Projekt Bioret Metha jest przykładem samofinansowania, który przy 0% dotacji publicznych był w stanie zjednoczyć grupę prywatnych inwestorów (profesjonalistów i osób prywatnych).