Rentowne biogazownie kogeneracyjne

Produkcja energii odnawialnej w Polsce: rentowne biogazownie kogeneracyjne

Produkcja energii odnawialnej w Polsce posiada wsparcie w postaci Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Obecnie dzięki biogazowniom jesteście Państwo w stanie prowadzić opłacalną produkcję odnawialnej energii i ciepła z dostępnych odpadów. Inwestować w biogazownię jako element Państwa firmy w branży rolniczej czy w ramach niezależnej działalności biznesowej ? Oto, co muszą Państwo wiedzieć na temat możliwości zainwestowania w biogazownię firmy HoSt na potrzeby swojej działalności gospodarczej w Polsce oraz na temat otrzymania wsparcia w tym zakresie.

Dostawy energii w Polsce bazują głównie na energii z paliw kopalnych, znanych również jako nieodnawialne źródła energii. Lokalne kotły opalane węglem można łatwo zastąpić biogazownią z układem kogeneracyjnym do produkcji zielonej energii.

Czy posiadają Państwo firmę lub prowadzą działalność w branży rolniczej w Polsce?

W takim razie produkcja zrównoważonej energii może się okazać bardzo korzystna dla Państwa. Poza utylizacją odpadów, redukcją nieprzyjemnych zapachówzyskami, będą Państwo produkować wystarczającą ilość energii na potrzeby ogrzewania i zasilania własnej firmy, a także w ilości równoważnej zapotrzebowaniu wielu okolicznych domów. Ponadto walnie przyczynią się Państwo do rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce.

Dodatkowy komfort daje świadomość, że dzięki polskiej Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii nie będą Państwo musieli w całości ponosić związanych z tym kosztów i otrzymają dotację na wytwarzaną energię. Wsparcie jest przeznaczone dla firm, które inwestują w biogazownie do produkcji zielonej energii z odpadów.

Dotacje na energię odnawialną w Polsce

Energia odnawialna w Polsce jest wspierana za pomocą dotacji, systemów pożyczek, taryfy gwarantowanej lub premii i wsparcia aukcyjnego . Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2018 r. ułatwia Państwu uzyskanie maksymalnych korzyści z posiadanej biogazowni. Produkcja energii, w tym zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła bezpośrednio z własnej biogazowni z układem kogeneracyjnym (CHP), kwalifikuje się do otrzymania taryfy gwarantowanej (FIT) lub premii do ceny rynkowej (FIP) czy systemu wsparcia opartego na aukcjach gwarantowanego przez państwo na kolejne 15 lat (z terminem do 2035 r.).

Ponadto w styczniu 2019 r. Prezydent Polski, Andrzej Duda, podpisał Ustawę o Promowaniu Energii Elektrycznej z Wysokosprawnej Kogeneracji, która promuje wysokosprawną kogenerację przez instalacje produkujące energie elektryczną w skojarzeniu z energią cieplną (CHP), podłączone do sieci ciepłowniczych w Polsce. Ta ustawa o wsparciu została zatwierdzona przez Komisję Europejską i daje ona zarówno nowym, jak i zmodernizowanym instalacjom CHP możliwość zakwalifikowania się do uzyskania wsparcia.

Na czym polega nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w Polsce?

Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii weszła w życie w połowie 2018 r. i zmieniła Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii z 2015 r. Nowelizacja ustawy ma na celu promocję produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną na potrzeby zwiększenia udziału zielonej energii w polskiej strukturze koszyka energetycznego.

Dzięki temu aktowi prawnemu Polska dąży do osiągnięcia do 2020 r. ogólnego 15‑procentowego udziału energii z OZE ustalonego na poziomie UE.

Stworzono systemy zachęt w formie FIT i FIP, jak również aukcji w celu zastąpienia nimi dotychczasowych systemów wsparcia w postaci certyfikatów (zielonych, żółtych i brązowych), które ze względu na wzrosty i spadki ich cen uznano za obciążone zbyt wysokim ryzykiem inwestycyjnym. W ramach tego systemu zakłady energetyczne w Polsce są zobowiązane do umożliwienia podłączenia do sieci.

Czy myśleli Państwo kiedykolwiek o możliwych korzyściach dla Państwa firmy z inwestycji w biogazownię?

Koncepcja projektu związanego z biogazownią jest skierowana do wszystkich, którzy posiadają dostęp do stałych strumieni substratów lub dysponują dostępnymi strumieniami odpadów. Biogazownie rolnicze firmy HoSt są idealnie dopasowane do firm działających w branży rolniczej, które dysponują co najmniej 15.000 ton odpadów organicznych rocznie. W zależności od wielkości firmy i dostępności takich strumieni odpadów, istnieje możliwość wyprodukowania 0,5 MWe i więcej . Strumienie odpadów organicznych oznaczają wszystko, co zawiera cząstki organiczne nadające się do fermentacji beztlenowej. Takie strumienie odpadów organicznych zazwyczaj pochodzą z ferm hodowlanych i gospodarstw uprawy roślin oraz z firm działających w sektorze rolniczym i spożywczym. Do organicznych strumieni odpadów można zaliczyć na przykład gnojowicę i obornik, pomiot kurzy i indyczy, odpady rzeźnicze, zgniłe odpady owocowe lub warzywne oraz wysłodki buraczane i miazgę ziemniaczaną. Jeżeli te strumienie odpadów stwarzają wyzwanie w kontekście utylizacji i tworzą bariery rozwoju biznesu, w takim wypadku idealnym rozwiązaniem jest biogazownia do beztlenowej fermentacji tych strumieni w celu wytwarzania zielonej energii.

Dlaczego powinni Państwo zainwestować w technologię biogazową firmy HoSt?

Wdrożenie inwestycji związanej z biogazownią stanowi złożony projekt, który wymaga doświadczenia oraz know-how na różnych poziomach. Kluczowym aspektem jest osiągnięcie oczekiwanej wydajności w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła, zapewnienie dostępności i ilości dedykowanych substratów. Dodatkowo, projekty tego rodzaju muszą kwalifikować się do skorzystania z finansowania oferowanego przez banki (przyznawanego w formie kredytu bankowego), przy uwzględnieniu wrażliwości banków w kontekście analizy ryzyka. Firma HoSt oferuje wysokojakościowe biogazownie w konkurencyjnej cenie i może przyjąć na siebie cały proces wdrożenia projektu. Oferujemy usługi wsparcia w zakresie konserwacji i nadzoru, działań związanych z wdrożeniem projektu oraz ubieganiem się o pozwolenie i finansowanie.

25+ lat obecności na rynku

Ponad 120 zrealizowanych projektów na terenie całej Europy

Niezawodna i dojrzała technologia

Bogate doświadczenie w przetwarzaniu różnych strumieni odpadów

Dostawa i realizacja w systemie „pod klucz”

Lokalny polski zespół na potrzeby wsparcia utrzymania mechanicznego i biologicznego, jak również utrzymania związanego z silnikiem

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania doradztwa i informacji w zakresie możliwości inwestowania w nasze sprawdzone biogazownie w ramach Państwa działalności na terytorium Polski.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.