• HoSt Lelystad header6

Ciepło odnawialne dla Lelystad

Miasto Lelystad wzbogaciło się o bioelektrociepłownię. I to nie byle jaką bioelektrownię. To najlepsza bioelektrownia w Holandii zdaniem Rene Buwaldy, Prezesa spółki Primco, należącej do firmy inwestycyjnej Momentum Capital. Firma HoSt zrealizowała w systemie „pod klucz” dostawę opalanej drewnem instalacji w październiku 2018 r. Od tego czasu jej wydajność przekracza zakładane oczekiwania.

„Wierzę w dobrze zrównoważoną kombinację alternatywnych i czystszych źródeł energii dla zapewnienia technicznie i ekonomicznie wykonalnej konwersji energii, która prowadzi do coraz większej niezależności energetycznej Holandii” – stwierdza Buwalda.

Co najmniej 5.000 gospodarstw domowych i 6 dużych odbiorców energii w Lelystad aktualnie funkcjonuje w sposób niezależny od gazu ziemnego. A gdy nagle wzrasta zapotrzebowanie na ciepło, dzięki buforom ciepła można natychmiast i na krótko dostarczyć więcej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Buwalda: „Warunki pogodowe stają się coraz bardziej nieprzewidywalne i gwałtowne, sprawiając, że wymagania wobec instalacji rosną na każdym poziomie. Wraz z HoSt sprawiamy, że niemożliwe staje się możliwe i dlatego dysponujemy najlepszą instalacją produkującą energię pochodzącą z biomasy w Holandii”.

Powyżej oczekiwań

Dzięki specjalistycznej wiedzy zespołu HoSt i zdrowej dawce brawury ze strony Prezesa Buwaldy możliwe było nawiązanie wspólnego dialogu. To okazało się stanowić idealny „przepis” na krótki okres budowy i szybkie przekazanie do eksploatacji. Tradycyjne role zleceniodawcy-zleceniobiorcy czy wykonawcy-klienta uległy zatarciu w najlepszym rozumieniu tego słowa. W efekcie cały projekt przebiegł sprawnie i gładko, co pozwoliło nam cieszyć się pierwszym rozpaleniem kotła już w październiku, czyli mniej niż sześć miesięcy od rozpoczęcia budowy. Już w trakcie pierwszych trzech miesięcy odnotowaliśmy zyski dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na ciepło, które byliśmy również w stanie dostarczyć. Przekroczone zostały nasze wszelkie oczekiwania” – stwierdza Prezes Buwalda. –

„Tradycyjne role zleceniodawcy-zleceniobiorcy czy wykonawcy-klienta uległy zatarciu w najlepszym rozumieniu tego słowa. W efekcie cały projekt przebiegł sprawnie i gładko, co pozwoliło nam cieszyć się pierwszym rozpaleniem kotła już w październiku, czyli mniej niż sześć miesięcy od rozpoczęcia budowy. Już w trakcie pierwszych trzech miesięcy odnotowaliśmy zyski.”

Działanie przy niskim obciążeniu jest korzystne

Możliwość eksploatacji w warunkach niskiego obciążenia jest korzystna zarówno dla miejskiej sieci ciepłowniczej Lelystad, jak i dla modelu biznesowego Primco, czyli inwestora, który chce zaangażować się w większą liczbę instalacji wytwarzających energię odnawialną. W przypadku instalacji o maksymalnej łącznej mocy 15 MWth praca przy niskim obciążeniu nie jest w ogóle problemem. Układ ten można najlepiej porównać do identycznych bliźniąt: dwa identyczne kotły, paleniska i podajniki. Każdy kocioł może działać niezależnie od drugiego i to nawet przy częściowym obciążeniu sięgającym 30%. Efekt w cieplejszych miesiącach: produkcja na poziomie 2,5 MWth przez jeden kocioł zamiast zera na liczniku.  Buwalda: „Zważywszy, że na sercu leży nam dobro naszych interesariuszy, niesamowicie korzystnym jest fakt, że jesteśmy w stanie produkować ciepło również w sezonie letnim. Stworzenie tej instalacji było możliwe po części dzięki naszym interesariuszom.”

Rocznie spalane i przekształcane w ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej jest 21.000 ton odpadów drzewnych (pozostałości po przycince), pozyskiwanych w ramach niezbędnego utrzymania lasów na tym terenie.

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej aż do 5.000 mniejszych i 6 dużych odbiorców energii.

Dzięki filtrowi workowemu i rozbudowanej technologii oczyszczania (wtrysk mocznika) instalacja charakteryzuje się gwarantowaną niską emisją pyłów i dwutlenku azotu (pył: <5mg/Nm3 i NOx: <145/Nm3).

W związku z produkcją odnawialnego ciepła zaoszczędzone zostaje około 7,5 mln Nm3 gazu ziemnego, co przyczynia się do rosnącego udziału energii odnawialnej.

Więcej informacji

Czy chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat naszej technologii spalania biomasy lub dowiedzieć się, co firma HoSt może zrobić dla Państwa? Prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.