Kotły opalane biomasą

Biomasa, jak: drewno, słoma, plewy lub inne odpady organiczne, jest dostępna w dużych ilościach. Wykorzystanie biomasy jako paliwa jest dużo tańsze w stosunku do gazu ziemnego i oleju opałowego.

Firma HoSt, założona w 1991 przez Holec i Stork, od 1999 jako spółka niezależna, jest aktywna na polu projektowania, montażu i utrzymania ruchu instalacji energetycznych opalanych biomasą już przez ponad 27 lat.

Technologia spalania cechuje się wysoką elastycznością w stosunku do wymagań jakościowych paliw; zawartości wilgoci od 10% do 55% oraz niską temperaturą topnienia popiołu takich jak słoma, plewy, obornik, wytłoki z oliwek, pomiot kurzy oraz RDF (paliwo alternatywne z odpadów). HoSt jest w stanie dostarczyć układy oczyszczania spalin pozwalające spełnić wymagane standardy emisyjne obniżając emisje tlenków azotu, siarki oraz związków chloro-pochodnych a także pyłów.

Dlaczego warto wybrać instalacje spalania HoSt?

Elastyczność paliwowa

Wysoka sprawność

Wysoka niezawodność

Konkurencyjne ceny

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

HoSt oznacza optymalne spalanie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o technologii spalania HoSt. Masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszej technologii czy instalacjach? Skontaktuj się z nami, adres [email protected] aby uzyskać więcej info

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.