HoSt zwiększa inwestycje i eksploatację własnych biogazowni dzięki nowej instalacji Microferm

Wraz z niedawnym uruchomieniem kolejnej instalacji Microferm do przetwarzania obornika na RNG w Holandii, tym razem w Boornbergum, HoSt zwiększa zakres inwestycji i eksploatacji własnych systemów bioenergetycznych. Dzięki inwestycjom we własne biogazownie HoSt umożliwia rolnikom, którzy przez cały rok dysponują wystarczającą ilością obornika lub substratów rolnych, realizację biogazowni na własnym terenie bez konieczności ponoszenia własnych nakładów finansowych.

HoSt posiada najsilniejszą pozycję w Holandii w zakresie małych biogazowni przetwarzających obornik na skroplony gaz ziemny i ma w planach ukończenie w tym roku kolejnych Microferms.

„Jest to klucz do stworzenia większej liczby instalacji do produkcji energii odnawialnej w rolnictwie w celu przyspieszenia zrównoważonego chowu zwierząt gospodarskich”, mówi Sjaak Klein Gunnewiek, kierownik sprzedaży biogazowni w HoSt.

Fermentacja gnojowicy w połączeniu z uszlachetnianiem biogazu do produkcji biometanu jest kluczem do transformacji energetycznej i redukcji emisji azotu i metanu.

Biometan w Boornbergum

Projekt Microferm w Boornbergum jest częścią inicjatywy „Jumpstart”, w ramach której HoSt współpracuje ze spółdzielnią mleczarską FrieslandCampina. Gnojowica pochodząca od 550 krów mlecznych jest poddawana fermentacji beztlenowej w celu wyprodukowania 40 Nm3 biometanu na godzinę, co w sumie odpowiada 1,5-krotnej liczbie gospodarstw domowych w wiosce fryzyjskiej Boornbergum.

Więcej informacji na temat biogazowni Microferm lub możliwości inwestycyjnych i eksploatacyjnych firmy HoSt można uzyskać kontaktując się z nami.