Firma HoSt zdobyła zamówienie na dostawę kotła opalanego drewnem odpadowym do IKEA Industry Poland

Firma HoSt została wybrana przez spółkę IKEA Industry Poland na dostawcę instalacji kotła opalanego drewnem odpadowym o mocy 2,5 MWth, która zastąpi stary kocioł opalany biomasą w zakładzie produkcyjnym w Stepnicy, Polska. Odpady drewna z produkcji mebli są przekształcane w ciepło odnawialne wykorzystywane w procesie produkcji. Pierwsze rozpalenie kotła jest planowane na październik.

Należąca do Grupy IKEA, spółka IKEA Industry to największy producent mebli drewnianych. Ten producent mebli posiada 39 zakładów produkcyjnych, w tym zakład w Stepnicy, Polska. Ważną zasadą obowiązującą w IKEA Industry jest to, aby nie marnował się ani kawałek drewna: całe drewno wykorzystywane do produkcji jest cięte tak, aby minimalizować zbędne odpady. Odpady drewniane z produkcji mebli, takie jak trociny i wióry drzewne, są wykorzystywane jako paliwo i przekształcane w ciepło odnawialne. W efekcie spalania odpadów drewna kocioł HoSt dostarcza wytworzoną gorącą wodę o temperaturze 135 °C przy ciśnieniu obliczeniowym o wartości 6 barg na potrzeby procesu produkcji w sąsiedniej fabryce mebli w polskiej Stepnicy.

Niskie emisje, zgodność z ATEX

Poza kotłem płomienicowym o mocy 2,5 MWth, HoSt dostarcza również piec o wydajności 600 kg paliwa na godzinę oraz filtr workowy, który zapewnia gwarantowaną niską emisję pyłów wynoszącą <5mg/Nm3. Ze względu na zagrożenie pożarowe i zagrożenie wybuchem pyłu, system podawania drewna z przenośnikami ślimakowymi oraz składowanie odpadów drewnianych są w całości zgodne z przepisami ATEX dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Firma HoSt jest również odpowiedzialna za nadzór nad projektem i oddanie go do eksploatacji.