TECHNOLOGIA SPALANIA

Elastyczny proces i optymalne spalanie realizowane jest poprzez inteligentną konfigurację paleniska z systemem kontroli temperatury w kilku różnych strefach spalania. Jest to osiągane przez:

 • Zastosowanie kilku stref na ruszcie z niezależną kontrolą powietrza pierwotnego i recyrkulacją spalin, co pozwala na indywidualną kontrolę temperatury w każdej strefie;
 • Solidny system podawania (tzw. “ruchoma podłoga”) z podajnikiem taśmowym dla różnorodnych form biomasy o wielkości do 15 cm;
 • Zgazowanie paliwa na ruszcie. Palny gaz spalany jest ponad złożem w trzech stadiach:

1. Tuż nad rusztem, dzięki dostarczeniu powietrza pierwotnego pod ruszt.

2. Nieco wyżej ponad rusztem, dzięki podaniu powietrza wtórnego. W tę strefę wprowadzane są także spaliny, w celu kontroli temperatury.

3. W zwężce Venturiego – strefie wysoce turbulentnej – poprzez dodanie trójnego powietrza. W ten sposób temperatura spalania może osiągnąć 1000°C co pozwala praktycznie osiągnąć spalanie zupełne z bardzo niskim poziomem emisji związków organicznych i tlenku węgla, przy niskim poziomie emisji tlenków azotu.

Możliwości stosowania różnych paliw

Ze względu na kontrolowany strefowo proces spalania utrzymywana jest w miarę niska temperatura rusztu, zaś temperatura w drugiej fazie spalania jest utrzymywana na wyższym poziomie. Niska temperatura rusztu pozwala na spalanie różnorodnych typów biomasy o niskiej temperaturze topnienia popiołu. Można do nich zaliczyć drewno (wraz z liśćmi), obornik, słomę, plewy oraz inne rodzaje biomasy o podobnej charakterystyce.

Wysoka sprawność przy niskim poziomie emisji

Kontrolowany strefowo proces spalania daje pozytywne skutki w postaci wysokiej sprawności oraz spalania zupełnego z niskimi poziomami emisji związków organicznych i tlenku węgla przy niskim poziomie emisji tlenków azotu.

Minimalizacja kosztów utrzymania ruchu

Konstrukcja paleniska ma pozytywny wpływ na niskie koszty eksploatacji, w szczególności:

 • Długotrwałość rusztu ze względu na względnie niską temperaturę
 • Układ mokrego odżużlania jest odporny na usterki ze względu na solidny podajnik zgrzebłowy. System ten jest niezawodny i względnie niewrażliwy na kamienie, inne zanieczyszczenia zawarte w paliwie oraz spieki popiołu.
 • W pełni zautomatyzowany układ odpopielania. Popioły z końca rusztu, popiół spadający poprzez ruszt oraz popiół lotny z pierwszego z urządzeń odpylających (multicyklon) są odbierane przez układ mokrego odżużlania.
 • Układ mokrego odżużlania minimalizuje poziom zapylenia kotłowni. Ma to pozytywny wpływ na eksploatacje systemów automatyki i napędów elektrycznych.

Wysoka niezawodność

Instalacje HoSt charakteryzuja się w praktyce współczynnikiem wykorzystania pomiędzy 92% a 94%, często z więcej niż 8200 godzinami pracy w ciągu roku. Tak wysoki współczynnik wykorzystania osiągany jest dzięki:

 • Solidnej konstrukcji, poczynając od „ruchomej podłogi” a na systemie podawania paliwa skończywszy. Zanieczyszczenia mechaniczne pojawiające się w paliwie nie prowadzą do przestojów.
 • Ruszt, łatwy w konserwacji ze względu na stosunkowo niskie temperatury pracy.
 • Brakowi przestojów związanych z akumulacją popiołów lotnych, w przeciwieństwie do kotłów o układzie horyzontalnym, gdzie cykliczne czyszczenie jest konieczne.
 • Optymalizacji kotła pod kątem unikania nagromadzenia się zanieczyszczeń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

HoSt oznacza optymalne spalanie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o technologii spalania HoSt. Masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszej technologii czy instalacjach? Skontaktuj się z nami, adres [email protected] aby uzyskać więcej informacji.

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.