ELEKTROCIEPŁOWNIE (EC)

HoSt dostarcza elektrociepłownie (EC), opalane biomasą, o mocy od 1MWe do 10 MWel oraz odpowiednio 3 MWt do 25 MWt mocy cieplnej. W przypadku elektrociepłowni o mocy większej niż 6 MWe układ składa się z dwóch kotłów generujących parę dla jednej turbiny parowej o wysokiej sprawności.

Zalety elektrociepłowni HoSt:

WYSOKA SPRAWNOŚĆ GENEROWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wysoka sprawność jest osiągana poprzez zastosowanie wysokociśnieniowego kotła wodnorurowego w połączeniu z wysokosprawną wielostopniową turbiną parową.

WIĘKSZA ILOŚĆ WYGENEROWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NETTO

20% do 30% więcej wygenerowanej energii elektrycznej niż porównywalna instalacja oparta o ORC (Organiczny Obieg Rankine’a). Uzyskana poprzez bardzo niskie potrzeby własne i wysoką sprawność kotła.

WYSOKI STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MOCY

Wysoki współczynnik wykorzystania mocy maksymalnej instalacji, która może pracować ponad 8200 godzin w ciągu roku, wynosi nawet 94%.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ W OKRESIE LETNIM

Niezwykle wysoka sprawność generacji energii elektrycznej w okresie letnim, ze względu na niższą temperaturę wody powrotnej z układu ciepłowniczego, co pozwala na dalsze rozprężanie pary w turbinie, w ten sposób generując więcej energii elektrycznej.

ELASTYCZNOŚĆ PALIWOWA

Elastyczność pod względem możliwych do zastosowania paliw: od tarcicy po kawałki drewna o wielkości do 15 cm i zawartości wilgoci od 10% do 55%, możliwość stosowania paliw o niskiej temperaturze topnienia popiołu.

KONKURENCYJNE CENY

Wysoki stopień wykorzystania przy bardzo konkurencyjnych cenach.

HoSt oznacza optymalne spalanie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o technologii spalania HoSt. Masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszej technologii czy instalacjach? Skontaktuj się z nami, adres [email protected]l aby uzyskać więcej informacji.