Instalacje bioenergetyczne HoSt mogą być opalane szerokim zakresem biomasy różnych typów, takich jak RDF, drewno słoma, plewy, wytłoki z oliwek, odchody kurze czy inne odpady (organiczne). Instalacje bioenergetyczne mogą być opalane biomasą różnych gatunków.

W szczególności dotyczy to:

Zawartości wilgoci od 10% do 55%

Wielkości pojedynczej cząstki paliwa do 15 cm

Niskiej topliwości popiołu: paliwa takie jak zanieczyszczone drewno odpadowe, słoma, plewy, odchody kurze, RDF I ine odpady organiczne)