BIOMASA JAKO PALIWO

Instalacje bioenergetyczne HoSt mogą być opalane szerokim zakresem biomasy różnych typów,
takich jak RDF, drewno słoma, plewy, wytłoki z oliwek, odchody kurze czy inne odpady (organiczne).

Elastyczność paliwowa

Instalacje bioenergetyczne mogą być opalane biomasą różnych gatunków. W szczególności dotyczy to:

  • Zawartości wilgoci od 10% do 55%
  • Wielkości pojedynczej cząstki paliwa do 15 cm
  • Niskiej topliwości popiołu: paliwa takie jak zanieczyszczone drewno odpadowe, słoma, plewy, odchody kurze, RDF I ine odpady organiczne)

brandstof