Elektrociepłownie opalane biomasą

Instalacje energetyczne opalane biomasą

Biomasa, taka jak: drewno, słoma, plewy lub inne odpady organiczne, jest dostępna w dużych ilościach. Wykorzystanie biomasy jako paliwa jest dużo tańsze w stosunku do gazu ziemnego i oleju opałowego.

Firma HoSt, założona w 1991 przez Holec i Stork, od 1999 jako spółka niezależna, jest aktywna na polu projektowania, montażu i utrzymania ruchu instalacji energetycznych opalanych biomasą przez ponad 20 lat.

Technologia spalania cechuje się wysoką elastycznością możliwych do zastosowania paliw o zawartości wilgoci od 10% do 55% oraz niską temperaturą topnienia popiołu takich jak słoma, plewy, obornik, wytłoki z oliwek,pomiot kurzy oraz RDF (paliwo alternatywne z odpadów). HoSt jest w stanie dostarczyć układy oczyszczania spalin aby obniżyć emisje tlenków azotu, siarki oraz związków chloro-pochodnych a także pyłów do poziomów pozwalających spełnić wymagane standardy emisyjne.

Dlaczego warto wybrać instalacje spalania HoSt?

  • Elastyczność paliwowa
  • Wysoka sprawność
  • Wysoka niezawodność
  • Konkurencyjne ceny