HoSt dostarcza elektrociepłownie (EC), opalane biomasą, o mocy od 1MWe do 12 MWel oraz odpowiednio 1 MWt do 50 MWt mocy cieplnej. W przypadku elektrociepłowni o mocy większej niż 6 MWe układ składa się z dwóch kotłów generujących parę dla jednej turbiny parowej o wysokiej sprawności.