HoSt jest dostawcą cylindrycznych kotłów płomienicowych. W tym typie kotłów płaszcz jest wypełniony wodą, a spaliny przepływają przez płomienice.

Aby usprawnić czyszczenie pierwsza część kotła wyposażona jest w sekcję promieniowania. W tej części spaliny są schładzane zanim trafiają do płomienic. Chłodzenie w sekcji promieniowania zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia i twardych osadów w płomienicach. Dodatkowo kotły mogą być wyposażone w zdmuchiwacze sadzy wykorzystujące sprężone powietrze, w celu ich regularnego czyszczenia a tym samym minimalizacji przestojów.

ZALETY KOTŁÓW HOST:

MINIMALIZACJA PRZESTOJÓW

ZAPROJEKTOWANE W CELU MINIMALIZACJI DEPOZYCJI OSADÓW

ŁATWE W CZYSZCZENIU -KOMPAKTOWE

SZYBKA INSTALACJA KOTŁA W KOTŁOWNI

Płomienicowe kotły wodne w układzie poziomym

Kotły te są z reguły tańsze. Ich podstawową wadą są jednakże konieczne przestoje spowodowane koniecznością czyszczenia.

Płomienicowe kotły wodne w układzie pionowym

W płomienicowym kotle wodnym o układzie pionowym spaliny na samym początku kierowane są w dół przez sekcję promieniowania. Bieg spalin jest następnie odwrócony, gdy docierają do dolnej części kotła. Ze względu na pionowy układ kotła zdmuchiwacze sadzy dużo sprawniej oczyszczają powierzchnie ogrzewalne. W tym układzie kotła sadza wraz z innymi osadami zawsze opada pionowo w dół, współprądowo lub przeciwprądowo (w stosunku do przepływu spalin) i nie ma możliwości aby ponownie osadzić się na powierzchni ogrzewanej, co jest podstawowym problemem w układzie poziomym.

Płomienicowe kotły parowe

Płomienicowe kotły wodne o układzie pionowym są często wykorzystywane do wytwarzania pary o ciśnieniu do 32 bar w sposób efektywny pod względem poniesionych kosztów. Spaliny na samym początku kierowane są w dół przez sekcję promieniowania, zanim trafiają do płomienic. Przy poziomie ciśnienia roboczego rzędu 20 bar sekcja opromieniowana jest zintegrowana z resztą kotła. Dla poziomów ciśnień roboczych przekraczających 20 bar dodatkowa sekcja opromieniowana, o większej powierzchni ścian ekranu jest zainstalowana przed wlotem spalin.