Tzum, Holandia

,
Układ przechowywania podłogowego 60 m3, gazogenerator ze złożem yrkulującym 3 MWt
Vergassingsinstallatie

Tilburg, Holandia

,
przetwarza 100% żywności przeterminowanej wraz z masą pofermentacyjną pochodzącą z fermentora odpadów zielonych zlokalizowanego w tym samym miejscu.
Stagiair Beheer en Revisie IFC-Bestanden

Eindhoven, Holandia

,
Dostawa „pod klucz” opalanej drewnem elektrociepłowni skojarzonej

Beetgum, Holandia

,
Dostawa „pod klucz” i opracowanie techniczne opalanej drewnem spalarni kogeneracyjnej

Kraslava, Łotwa

,
Dostawa „pod klucz” modułu kogeneracyjnego 10 MWt opalanego drewnem do istniejącej turbiny parowej
Microferminstallatie Duitsland