Den Eelder, mleczna farma w Well w Holandii, hoduje ok. 500 krów mlecznych. Całe pozyskane mleko jest przetwarzane na produkty nabiałowe bezpośrednio na farmie.

Instalacja Microferm, zbudowana przez HoSt w 2012, przetwarza ok. 50% dostępnej gnojowicy na biogaz. Cechą szczególną instalacji jest krótki czas retencji substratu w fermentorze. Dzięki temu zarówno wymagana objętość jak i własne zużycie energii są bardzo niskie. Wytworzony biogaz jest przekształcany w zrównoważona energię elektryczną oraz cieplną w układzie kogeneracyjnym.

Na farmie proces fermentacji odbywa się jedynie na gnojowicy, co pozwala na zaspokojenie potrzeb energetycznych gospodarstwa w oparciu o własne odpady i w konsekwencji prowadzenie biznesu o zrównoważonym charakterze.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Wiosna 2012
Rozruch / Odbiór Styczeń 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 7000 m³ rocznie
Substraty 7000 m³ gnojowicy bydlęcej rocznie
Fermentor(y) Microferm, 128 m³
Pofermentor(y) 1 x 1526 m³ magazynowaniem gazu
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1 x 65 kW CHP
Wstępne magazynowanie /przyjęcie Zbiornik gnojowicy 100 m³

CHARAKTERYSTYKA

  • 100% fermentacja gnojowicy
  • Możliwość rozbudowania o dodatkowy Microferm