Zakład zgazowania w Tzum

Klient : SBNN
Lokalizacja : Tzum, Holandia
Rok  :  2006
Zakres dostawy : Układ przechowywania podłogowego 60 m3, gazogenerator ze złożem yrkulującym 3 MWt, silos do przechowywania popiołu 20 m3 (w tym układ tłoczenia popiołu), nisko NOx, niskokaloryczny palnik gazu syntezowego, kocioł parowy trójprzelotowy 5 ton/h, turbina parowa 250 kW, stacja filtrów workowych do oczyszczania gazów spalinowych