Instalacja biogazowa zbudowana przez firmę HoSt w Tilburgu przetwarza 100% żywności przeterminowanej wraz z masą pofermentacyjną pochodzącą z fermentora odpadów zielonych zlokalizowanego w tym samym miejscu.

Instalacja składa się z 4 poliestorowych zbiorników przyjęć, skąd żywność przeterminowana pompowana jest bezpośrednio do komory fermentacyjnej. Natomiast masa pofermentacyjna z fermentora odpadów zielonych pompowana jest bezpośrednio do komory pofermentacyjnej, gdzie cały materiał pochodzący z dwóch strumieni odpadów jest łączony i mieszany.

Z komory pofermentacyjnej poferment pompowany jest do modułu odwadniającego celem dalszego przetworzenia. Biogaz z instalacji firmy HoSt łączony jest z biogazem powstałym w wyniku przetwarzania odpadów zielonych w magazynie biogazu komory poferementacyjnej. Stąd biogaz kierowany jest do układu uszlachetniającego biogaz.

Instalację tę wyróżnia, że przetwarza jedynie żywność przeterminowaną. Instalacja cechuje się wysoką wydajnością, którą zapewnia optymalny układ mieszania, dozowania i dużym stopniem degradacji materiału.

WAŻNE ETAPY

Rozpoczęcie budowy wiosna 2012
Rozruch / przekazanie do użytkowania lato 2013

SPECYFIKACJA

Pojemność 24.000 m³ / rocznie żywności przeterminowanej +

23.000 m³ / rocznie masy pofermentacyjnej z fermentora odpadów zielonych

Substraty wsadowe żywność przeterminowana + masa pofermentacyjna z fermentora odpadów zielonych
Komora fermentacyjna 1 x 2.280 m³ brutto
Komora pofermentacyjna 1 x 2.714 m³ brutto
Przyjęcie i wstępne

magazynowanie

4 x 140 m³ zbiorniki poliestrowe wraz ze stacją rozładunkową z układem rozdrabniająco-pompującym i koszem filtrującym
Przetwarzanie pofermentu Masa pofermentacyjna pompowana jest do układu odwadniającego a stamtąd do strefy dalszego przetwarzania
Przetwarzanie biogazu Biogaz z instalacji firmy HoSt łączony jest z biogazem powstałym w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów zielonych pod podwójną membraną przykrywającą komorę pofermentacyjną. Stąd biogaz jest transportowany do układu uszlachetniającego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Fermentacja beztlenowa jedynie żywności przeterminowanej
  • Całkowita wydajność: biogaz do uszlachetnienia 345 Nm³/ godz.