Instalacja wybudowana przez HoSt w Son wykorzystuje bardzo różne strumienie (osady flotacyjne, ciekłe produkty uboczne z przemysłu spożywczego oraz odpady z ubojni) do wytwarzania zrównoważonej energii elektrycznej i cieplnej.

Instalacja składa się z głównego fermentora oraz pofermentora ze zintegrowanym magazynowaniem gazu. Biogazownia jest niezwykle stabilna dzięki optymalnemu mieszaniu substratów. Inną charakterystyczną cechą instalacji jest krótki czas retencji substratów.

Całkowita pojemność instalacji wynosi 65,000 ton rocznie. Ponadto, instalacja generuje 2.5 MWe energii elektrycznej oraz cieplnej.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy 2006
Rozruch / Odbiór 2007

SPECYFIKACJE

Pojemność 65,000 ton rocznie
Substraty Osady flotacyjne, ciekłe produkty uboczne z przemysłu spożywczego oraz odpady z ubojni
Fermentor(y) 1 x 2.600 m³
Pofermentor(y) 1 x 3.000 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 2 x 1,25 MWe
Wstępne magazynowanie /przyjęcie Wstępne magazynowanie: 3 x 220 m³

CHARAKTERYSTYKA

  • Główny fermentor z mieszadłem centralnym połączony z pofermentorem ze zintegrowanym magazynowaniem gazu
  • Krótki czas retencji (<15 dni) dla optymalnej fermentacji substratów o niskiej zawartości suchej masy
  • Wysoka stabilność dzięki optymalnemu mieszaniu