Firma Ecoson zbudowała fabrykę bio-fosforanów, którą HoSt wyposażył w instalację biogazową. Projekt ten zakłada fermentację gnojowicy świńskiej i treści żołądkowej, a w następstwie wytowrzenie nawozu w formie peletu.

Jednocześnie firma HoSt zbudował zbiornik fermentacji wtórnej dla istniejącej już instalacji biogazowej fermentującej osady ściekowe. Firma HoSt była odpowiedzialna za inżynierię, wykonanie i rozruch fabryki.

Fabryka została wyposażona w układ dozujący substraty z rozdziałem do 3 komór ferementacyjnych. Unikalną cechą instalacji jest możliwość użycia jednej z omór fermentacyjnych jako komory pofermentacyjnej, w związku z czym w trakcie przerw w pracy instalacji właściwa komora pofermetnacyjna może być niezależnie blokowana.

WAŻNE ETAPY

Rozpoczęcie budowy Wrzesień 2013
Rozruch Kwiecień 2014

SPECYFIKACJA

Pojemność 125.000 m³
Substraty wsadowe 100,000 m³ gnojowicy świńskiej rocznie

25,000 m³ treści żołądkowych rocznie

Komory fermentacyjne 4 x 2.650 m³ brutto
Komory pofermentacyjne 1 x 2.650 m³ brutto
Magazynowanie wstępne / przyjęcie 475 m³ + 1.200 m³ brutto
Punkty rozładunkowe 2 punkty rozładunkowe dla gnojowicy świńskiej z rozdrabniaczami

1 punkt rozładunkowy dla treści żołądkowych z rozdrabniaczem

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Jedna z komór fermentacyjnych może być użyta jako komora pofermentacyjna; istnieje możliwość niezależnego blokowania właściwej komory pofermentacyjnej podczas przerw w pracy instalacji.
  • Zautomatyzowana stacja rozładunku
  • Zautomatyzowany układ podawania substratów z rozdziałem na 3 komory fermentacyjne
  • Krótki okres realizacji na wcześniej istniejącym placu budowy
  • Dotrzymanie czasu realizacji, gwarancji procesu i osiągów instalacji
  • Levertijd, proces- en beschikbaarheidsgarantie afgegeven en behaald.