Klient : Iberfer Equipamentos e Técnicas, S.A.
Lokalizacja : Santiago de Besteiros, Portugalia
Rok  : 2009
Zakres dostawy : Gazogenerator ze złożem cyrkulującym 3 MWt, silos do przechowywania popiołu 20 m3 (z układem spustu popiołu), układ odzysku piasku, płuczka NH3