Wykonanie instalacji spalania biogazu do fermentacji gnojowicy bydlęcej połączonej z odpadami poubojowymi i kukurydzą.

Klient : EC. Bartos Sp. z o.o.
Lokalizacja : Piekoszów, Polska
Rok : Budowę rozpoczęto w 2010
Branża : Rolnictwo
Zakres dostawy : Wykonanie instalacji spalania biogazu do fermentacji gnojowicy bydlęcej połączonej z odpadami poubojowymi i kukurydzą. Zbiorniki fermentacyjne o pojemności netto 2 x1400 m3, zbiornik pofermentacyjny o pojemności netto 1 x1400 m3, zbiornik pofermentacyjny o pojemności netto 1 x4000 m3, stalowy zbiornik mieszalnikowy o pojemności netto 1 x450 m3, 1 x moduł CHP 800 kWe w budynku

Informacje kontaktowe

Telefon: +48 600 720 525
Email: [email protected]