Na farmie mlecznej Franke, na której hodowanych jest 200 krów mlecznych z cielakami, HoSt wybudował instalację Microferm, której cechą szczególną jest krótki czas retencji substratu w fermentorze. Dzięki temu zarówno wymagana objętość jak i własne zużycie energii są bardzo niskie. Umożliwia to fermentację 100 % gnojowicy.

Instalację wyposażono dodatkowo w podajnik substratów stałych co pozwala na fermentowanie w Microfermie innych produktów i odpadów, takich jak np. resztki paszy.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Zima 2012
Rozruch / Odbiór Wiosna 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 7000 m³ rocznie
Substraty 5000 m³ gnojowica bydlęca,

600 m³ odpady spożywcze

Fermentor(y) Microferm, 128 m³
Pofermentor(y) 1 x 2400 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1 x 75 kW CHP
Wstępne magazynowanie /przyjęcie Wstępne magazynowanie:

200 m³

Podajnik substratów stałych 7 m³

CHARAKTERYSTYKA

  • Microferm jest wyposażony w system dozowania odpadów stałych