Instalacja wybudowana w Norfolk, w Wielkiej Brytanii, przetwarza kukurydzę, gnojowicę oraz inne odpady w zrównoważoną energię cieplną i elektryczną o mocy 1 MWe.

Instalacja tymczasowo przetwarza 100% kukurydzy, która docelowo zostanie zastąpiona niskiej jakości substratami. Jest to możliwie dzięki wyposażeniu instalacji w elastyczny system podawania substratów. Efektywność instalacji zapewnia jej dwuetapowość – optymalne mieszanie oraz zastosowanie wysoce wydajnego układu kogeneracyjnego.

Poferment jest rozdzielony na rzadką i gęstą frakcję aby ułatwić jego przechowywanie w okresie zimowym.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy 2012
Rozruch / Odbiór 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 35,000 ton rocznie
Substraty Kukurydza, słoma, gnojowica, pomiot kurzy oraz odpady
Fermentor(y) 2 x 2.078 m³
Pofermentor(y) 1 x 1.500 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1560 kWe MWM + FGC
Podajnik substratów stałych 80 m³ moduł mieszający i dozujący z podajnikami

ślimakowymi

CHARAKTERYSTYKA

  • Elastyczna w przetwarzaniu różnych strumieni
  • Efektywność instalacji zapewnia jej dwuetapowość, w tym optymalne mieszanie
  • Wprowadzanie wyłącznie stałych substratów

Informacje kontaktowe

Telefon: +48 600 720 525
Email: [email protected]