15 DO 20 MWth W SZCZYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ta ciepłownia opalana drewnem o mocy 15 MWth w Lelystad, Holandia, dostarcza zielone ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej w Lelystad. Instalacja spala rocznie do 30.000 ton (zależnie od zapotrzebowania na ciepło) zrębek drzewnych (odpadów drzewnych), pozyskiwanych w ramach niezbędnego utrzymania lasów na całym terenie Lelystad. Dostawcą ciepła jest BeGreen.

Bufory ciepła

Instalacja jest wyposażona w dwa bufory ciepła, pozwalające instalacji na chwilowe dostarczenie do sieci 20 MWth. W nocy bufory ciepła są ładowane w celu zapewnienia możliwości dostarczania zielonego ciepła wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne, tj. w momencie wzrostu zapotrzebowania na ciepło w godzinach porannych, czyli podczas porannego szczytu zapotrzebowania. Dzięki temu mieszkańcy ok. 5.000 gospodarstw domowych w Lelystad mogą brać rano gorący prysznic, korzystając z ciepła wyprodukowanego w biociepłowni HoSt Lelystad.

KLUCZOWE ETAPY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy 2017 r.
Rozruch / oddanie do
eksploatacji
2018 r.

SPECYFIKACJA

Magazyn zrębek 360 m³ bunkier z ruchomą
podłogą
Palenisko 15 MWth – 6,3 ton/h zrębek
drzewnych
Kocioł płomienicowy 6 MWth przy 5,5 bar i 125 °C
Układ oczyszczania spalin Filtr workowy i wtrysk
mocznika
Układ kondensacji spalin 2,3 MWth
Sprawność 102%

CHARAKTERYSTYKA

  • Większe dostawy ciepła na żądanie dzięki zastosowaniu
    dwóch buforów ciepła
  • Bardzo wysoka wydajność paliwa dzięki zastosowaniu
    układu kondensacji spalin