Na farmie, której właścicielem jest Kleizen, hodowanych jest 400 cieląt przeznaczonych do produkcji mięsa. W 2010, po zaledwie czterech miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych, nastąpił rozruch pierwszej instalacji Microferm.

W Microfermie świeża gnojowica jest codziennie przetwarzana w biogaz. W tym procesie zużywa się 100% gnojowicy bez dodatków innych substratów. Cechą szczególną instalacji jest krótki czas retencji w Microfermie. Dzięki temu, wymagana objętość substratu jest niska, tak samo jak własne użycie energii.

Biogaz jest przekształcany na zrównoważoną energie cieplną i elektryczną w układzie kogeneracyjnym. Wytworzone ciepło wykorzystywane jest na potrzeby obory oraz w prywatnych gospodarstwach domowych. Masa pofermentacyjna jest przechowywana w gazoszczelnym magazynie końcowym, który funkcjonuje także jako bufor gazu.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Styczeń 2010
Rozruch / Odbiór Marzec 2010

SPECYFIKACJE

Pojemność 7000 m³ rocznie
Substraty 2500 m³ gnojowica bydlęca
Fermentor(y) Microferm, 128 m³
Pofermentor(y) 1 x 1000 m³ worek na gnojowicę
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1 x 52 kW CHPs
Wstępne magazynowanie /przyjęcie Bezpośredni dopływ gnojowicy z obory

CHARAKTERYSTYKA

  • 100% fermentacja gnojowicy cielęcej
  • Wykorzystanie ciepła w oborze oraz prywatnych gospodarstwach domowych
  • 1000 m³ gazoszczelny zbiornik końcowy