Firmy HoSt i Twence rozpoczęły współpracę w roku 2010 z zamiarem stworzenia wielofunkcyjnej komory ferementacyjnej (kombi-fermentor). Kombi-fermentor jest projektem pilotażowym wpisującym się w cele firmy Twence związane z przetwarzaniem odpadów w energię. Koncept zakłada fermentację beztlenową pozostałości organicznych przy połączeniu układu fermentacji pierwotnej i wtórnej (linia fermentacji mokrej) z równoległym fermentorem kontenerowym.

W kombi-fermentorze odpady organiczne takie jak osad flotacyjny oraz zanieczyszczone odpady organiczne (ścięta trawa z poboczy) są przetwarzane oddzielnie, konkretnie zanieczyszczone odpady zielone z poboczy przetwarzane są przez fermentor kontenerowy, co zostało uznane za działanie innowacyjne. Instalacja pilotażowa koncentruje się na fermentacji kontenerowej i jej integracji z linią fermentacji mokrej.

Przewagą fermentora kontenerowego jest możliwość fermentacji różnego rodzaju strumieni odpadów bez konieczności obróbki wstępnej.

WAŻNE ETAPY

Rozpoczęcie budowy czerwiec 2013
Rozruch kwiecień 2014

SPECYFIKACJA

Pojemność Linia “mokra”: 9.000 ton rocznie; linia “sucha”: 2.000 ton/rocznie
Substraty wsadowe Odpady organiczne, trawa z poboczy, ścieki tłuszczowe i inne materiały
Komory fermentacyjne 2 x typu Microferm + 1 x 1350 m³
Fermentor kontenerowy 140 m³
Przyjęcie i wstępne

magazynowanie

2 x 150 m³ zbiorniki poliestrowe

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Pilotażowy projekt łączonej kombinowanej fermentacji
  • Fermentacja beztlenowa odpadów organicznych / trawy z poboczy bez wstępnego przetwarzania