ELEKTROCIEPŁOWNIA OPALANA DREWNEM Z UKŁADEM OCZYSZCZANIA SPALIN

Bioelektrownia wybudowana przez HoSt dostarcza ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej w Eindhoven. Zakład spala zrębki drzewne i produkuje ekologiczną energię elektryczną oraz ciepło. Instalacja realizuje podstawowe zapotrzebowanie na ciepło w sezonie zimowym oraz całość zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim.

Elektrociepłownia jest wyposażona w rozbudowany układ oczyszczania spalin, który spełnia rygorystyczne wymogi obowiązujące w Holandii. Przez wtrysk mocznika emisje NOx zostają znacznie obniżone do poziomu poniżej 145 mg/Nm³. Ponadto instalacja jest wyposażona w filtr workowy, który zmniejsza emisje pyłów do poziomu poniżej 5mg/Nm³.

Konstrukcja kotła płomienicowego charakteryzuje się bardzo wysoką dyspozycyjnością dzięki zdmuchiwaczom sadzy działającym w trybie bezpośrednim. Dodatkowo wysoką dyspozycyjność systemu zapewnia technologia spalania HoSt. Zanieczyszczenia kotła i paleniska zostają zminimalizowane dzięki niskim prędkościom oraz niskiej temperaturze na ruszcie.

KLUCZOWE ETAPY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy kwiecień 2015 r.
Rozruch / Odbiór styczeń 2016 r.

SPECYFIKACJA

Zasobnik drewna Bunkier z suwnicą
System podawania drewna Bunkier, zgarniacz łańcuchowy
i hydrauliczny podajnik
tłokowy
Palenisko 4,2 ton/h
Kocioł płomienicowy 10 MWth
Turbina parowa 1.6 MWe przy 93 °C
Kondensator 8,2 MWth przy 90 °C
Filtr workowy Emisja pyłów <5mg/Nm³
Sprawność >88%

CHARAKTERYSTYKA

  • Wytwarza zarówno ciepło, jak i energię elektryczną.
  • Rozbudowany układ oczyszczania spalin.
  • Konstrukcja kotła płomienicowego o bardzo wysokiej
  • dyspozycyjności dzięki zdmuchiwaczom sadzy działającym w trybie bezpośrednim.