Nowa instalacja fermentacyjna firm Waterschap Reest oraz Wieden, zapewnia oczyszczanie ścieków, w tym fermentację osadów ściekowych, w sposób w pełni neutralny energetycznie. Instalacja redukuje koszty obróbki osadów ściekowych oraz, dodatkowo, pozwala na odzyskiwane związków nawozowych.

Jest to pierwsza instalacja w Holandii, która fermentuje osad ściekowy najpierw w fermentorze termofilnym, a następnie w mezofilnym. Takie połączenie cechuje się wyższą redukcją w porównaniu do tradycyjnej technologii fermentacji osadu ściekowego. Podczas prób technologicznych udowodniono zwiększoną redukcję związków organicznych w osadzie ściekowym.

HoSt zaprojektował, wybudował oraz przeprowadził rozruch instalacji, a także zapewnił wsparcie techniczne przez roczny okres gwarancji.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Kwiecień 2012
Rozruch / Odbiór Maj 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 193,000 ton rocznie
Substraty Wtórny osad ściekowy
Fermentor(y) 1 x 4100 m³ (termofilny);

1 x 5800 m³ (mezofilny)

Pofermentor(y) 1 x 2.000 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1 x 600 kWe
Wstępne magazynowanie /przyjęcie 1100 m³ zbiornik wstępnego mieszania oraz 2 x 2500 m³ zbiornik przyjęć
Obróbka masy pofermentacyjnej Usunięcie fosforanu w reaktorze

CHARAKTERYSTYKA

  • Reaktor usuwający fosforany i regenerujący struwit
  • Zwiększona wydajność instalacji dzięki połączeniu fermentacji termofilnej i mezofilnej
  • Optymalizacja dzięki wstępnemu zagęszczeniu osadu ściekowego