ELASTYCZNA INSTALACJA ELEKTROCIEPŁOWNICZA O MOCY 15 MWth

Rozruch tej unikalnej instalacji „nowej generacji” nastąpi w połowie 2020 r., a została ona zaprojektowana tak, aby spalać drewno oraz inną biomasę i odpady, przy mocy cieplnej wynoszącej 15 MWth. Firma HoSt odpowiada za realizację nowej instalacji oraz zintegrowanie jej z istniejącą infrastrukturą.

Instalacja zostanie zbudowana w istniejącym budynku na obszarze przemysłowym i będzie wyposażona w magazyn oraz bunkier paliwa, z w pełni zautomatyzowanym dźwigiem do transportu paliwa. Przebudowa rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. Wyprodukowane ciepło będzie dostarczane do kilku suszarni, a energia elektryczna będzie wprowadzana do sieci. W przyszłości instalacja może zostać podłączona do lokalnej miejskiej sieci ciepłowniczej. Początkowo spalaniu podlegać będzie biomasa drzewna niskiej jakości (ścinki), taka jak pozostałości pochodzące z kompostowni przetwarzającej odpady zielone.

Przyszłościowe rozwiązanie

Z myślą o przyszłości, instalacja zostanie wyposażona w specjalnie zaprojektowaną technologię, która zapewnia elastyczność przetwarzania różnego typu biomasy i odpadów. W efekcie jej eksploatacja nie będzie uzależniona od ograniczonej dostępności (drogich) zrębków drzewnych o wysokiej jakości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów zakład będzie charakteryzować się najniższym poziomem emisji dwutlenku azotu w Holandii.

KLUCZOWE ETAPY PROJEKTU

Uruchomienie projektu listopad 2018 r.
Rozruch 2020

SPECYFIKACJA

Magazyn drewna 1800 m3
System podawania drewna Automatyczny dźwig, ruchoma podłoga, wygarniacz paliwa
Palenisko 15 MWth wejściowa
Turbina parowa ok. 2 MWe
Filtr workowy Emisja pyłów < 5mg/Nm³

CHARAKTERYSTYKA

  • Przebudowa istniejącej instalacji
  • Elastyczność w zakresie wsadu biomasy
  • Najniższa emisja dwutlenku azotu w Holandii
  • Instalacja może pracować autonomicznie przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu operacyjnego
  • Automatyczna dźwig do transportu paliwa

Więcej informacji

Czy chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat naszej technologii spalania biomasy lub dowiedzieć się, co firma HoSt może zrobić dla Państwa? Prosimy o bezpośredni kontakt z nami pod adresem [email protected] lub pod nr tel. +48 600 720 525.