Wyjątkową cechą instalacji kofermentacji, zbudowanej przez HoSt dla Biogas Bree, jest rozdzielna fermentacja oraz zrzut substratów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zaletą rozdzielnej fermentacji w Belgii jest to, że poferment pochodzenia roślinnego nie musi być poddawany takiej samej obróbce jak obornik zwierzęcy.

Produkty pochodzenia roślinnego są przetwarzane w trzech niezwykle wydajnych, dwuetapowych fermentorach. Gęsta frakcja z fermentacji substratów pochodzenia roślinnego, razem z odpadami pochodzenia zwierzęcego, jest fermentowana wtórnie w trzecim fermentorze w celu uzyskania możliwie najwyższej wydajności. Wsad fermentacyjny pochodzenia zwierzęcego, razem z gęstą frakcją z fermentacji substratów pochodzenia roślinnego jest suszony za pomocą resztek ciepła z układów kogeneracyjnych.

Gnojowica, pozostałości rolnicze oraz odpady są wykorzystywane w niniejszej instalacji do produkcji zrównoważonej energii elektrycznej i cieplnej. Instalacja generuje 2.4 MWe energii elektrycznej, a jej pojemność wynosi 60,000 ton rocznie.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Maj 2012
Rozruch / Odbiór Luty 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 45,000 ton rocznie
Substraty Gnojowica, kukurydza, odpady rolnicze oraz z przemysłu spożywczego
Fermentor(y) 2 x 2700 m³ dla substratów pochodzenia roślinnego;

1 x 2700 m³ dla substratów pochodzenia zwierzęcego

Pofermentor(y) 1 x 2700 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 2 x 1,2 MWe
Wstępne magazynowanie /przyjęcie 4 x 100 m³ poliestrowy zbiorniki przyjęć produktów płynnych oraz gnojowicy ze studzienek
Higienizacja / obróbka termiczna 10 m³ zbiornik higienizacji, 1 godzina w temp. 70 °C
Podajnik substratów stałych 2 x 80 m³ ruchoma podłoga (dla substratów pochodzenia roślinnego);

1x 40 m³ moduł mieszający i dozujący (dla substratów pochodzenia

zwierzęcego)

CHARAKTERYSTYKA

  • Wydzielone linie fermentacji substratów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  • Higienizacja masy pofermentacyjnej pochodzącej z fermentora odpadów zwierzęcych