Dzięki tej instalacji firma Waterschap Veluwe jest niezależna i samowystarczalna w produkcji energii elektrycznej. Instalacja przetwarza odpady poubojowe, spożywcze oraz osady flotacyjne. Wytwarzane ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania ok. 1100 gospodarstw domowych w nowej, ekologicznej strefie mieszkalnej Zuidbroek w Apeldoorn.

HoSt zaprojektował, wybudował oraz przeprowadził rozruch instalacji, a także zapewnił wsparcie techniczne przez roczny okres gwarancji.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Wrzesień 2008
Rozruch / Odbiór Lipiec 2009

SPECYFIKACJE

Pojemność 50,000 ton rocznie
Substraty Osady flotacyjne, odpady poubojowe, krew, odpady spożywcze oraz inne
Fermentor(y) 1 x 2.600 m³
Pofermentor(y) 1 x 1.800 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 2 x 716 kWe MWM
Wstępne magazynowanie /przyjęcie 480 m³ (materiał nieskategoryzowany) + 100 m³ (materiał 3. kategorii)
Higienizacja / obróbka termiczna 10 m³ zbiornik higienizacji, 1 godzina w temp. 70 °C

CHARAKTERYSTYKA

  • Wydzielone linie podawania substratu skategoryzowanego
  • Higienizacja kategorii 3.
  • Zbiornik fermentacyjny z mieszadłem centralnym
  • Połączenie pofermentora ze zintegrowanym magazynowaniem gazu