Pierwsza we Francji instalacja Microferm została wykonana przez firmę Gaec des Buissons hodującą bydło. Jest to projekt demo, powstały przy współpracy ze spółdzielnią rolniczą‘Terrena’, przeznaczony wyłącznie do fermentacji gnojowicy i odpadów pochodzących z prywatnej hodowli bydła. Uzyskana gnojowica jest wpompowywana na bieżąco do Microfermu, ponieważ obora jest wyposażona w zamkniętą podłogę ze skrobakami gnojowicy.

Microferm wytwarza prąd i ciepło z gnojowicy bydlęcej, resztek paszy oraz słomy, która jest początkowo wykorzystywana jako ściółka dla bydła. Ciepło jest wykorzystywane w 3 prywatnych gospodarstwach domowych.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Czerwiec 2013
Rozruch / Odbiór Wrzesień 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 7000 m³ rocznie
Substraty Gnojowica bydlęca, słoma oraz
resztki paszy z prywatnej firmy
Fermentor(y) Microferm, 128 m³
Pofermentor(y) 1 x 460 m³ + magazynowanie
gazu
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1 x 65 kW
Wstępne magazynowanie /
przyjęcie
Pompa tnąco-rozdrabniająca obornik

CHARAKTERYSTYKA

  • Fermentacja gnojowicy bydlęcej wraz ze słomą
  • Wykorzystanie ciepła w 3 prywatnych gospodarstwach
    domowych
  • Istniejący zbiornik służący jako gazoszczelny magazyn
    końcowy