Angers, Francja

Pierwsza we Francji instalacja Microferm została wykonana przez firmę Gaec des Buissons hodującą bydło. Jest to projekt demo, powstały przy współpracy ze spółdzielnią rolniczą ‘Terrena’, przeznaczony wyłącznie do fermentacji gnojowicy i odpadów pochodzących z prywatnej hodowli bydła.

Uzyskana gnojowica jest wpompowywana na bieżąco do Microfermu, ponieważ obora jest wyposażona w zamkniętą podłogę ze skrobakami gnojowicy.

Microferm wytwarza prąd i ciepło z gnojowicy bydlęcej, resztek paszy oraz słomy, która jest początkowo wykorzystywana jako ściółka dla bydła.

Ciepło jest wykorzystywane w 3 prywatnych gospodarstwach domowych.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Czerwiec 2013
Rozruch / Odbiór Wrzesień 2013

SPECYFIKACJE

Pojemność 7000 m³ rocznie
Substraty Gnojowica bydlęca, słoma oraz resztki paszy z prywatnej firmy
Fermentor(y) Microferm, 128 m³
Pofermentor(y) 1 x 460 m³ + magazynowanie gazu
Układ(y) kogeneracyjny(e) 1 x 65 kW WKK
Wstępne magazynowanie /przyjęcie Pompa tnąco-rozdrabniająca obornik

CHARAKTERYSTYKA

  • Fermentacja gnojowicy bydlęcej wraz ze słomą
  • Wykorzystanie ciepła w 3 prywatnych gospodarstwach domowych
  • Istniejący zbiornik służący jako gazoszczelny magazyn końcowy