Instalacja w Aalter, użytkowana przez Eneco, została zoptymalizowana przez firmę HoSt. Początkowo biogazownia, wybudowana przez niemieckiego dostawcę, nadawała się wyłącznie do fermentacji kukurydzy. Obecnie, dzięki modyfikacji instalacji, możliwa jest fermentacja wielu innych rodzajów odpadów. Biogazownia została rozbudowana i wyposażona w moduł mieszania i dozowania oraz instalację higienizacji 3. kategorii, umożliwiające fermentację odpadów zwierzęcych oraz zbiorniki przyjęć produktów płynnych.

Produkcja biogazu została zoptymalizowana poprzez regulację samego procesu fermentacji. Instalację fermentacyjną przekształcono z jednoetapowej na dwuetapową z wykorzystaniem już istniejących zbiorników. Zwiększyło to całkowitą wydajność biogazowni o 15%.

KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Rozpoczęcie budowy Luty 2012
Rozruch / Odbiór Lipiec 2012

SPECYFIKACJE

Pojemność 80,000 ton rocznie
Substraty Gnojowica bydlęca, trawa, przeterminowane produkty spożywcze, obornik, kukurydza, kiszonka z kukurydzy, gliceryna oraz inne odpady
Fermentor(y) 3 x 2.800 m³
Pofermentor(y) 1 x 2.800 m³
Układ(y) kogeneracyjny(e) 2 x 1.489 kWe (już istniejące)
Odbiór produktów płynnych 4 x 100 m³ zbiornik poliestrowy
Obróbka termiczna/

higienizacja

80 m³ moduł mieszania i dozowania z podajnikami ślimakowymi do zbiornika mieszającego
Rozbudowanie podajnika substratów stałych 4 x 10 m³ zbiornik higienizacyjny, 1 godzina w temp. 70 °C

CHARAKTERYSTYKA

  • Optymalizacja istniejącej instalacji
  • Po regulacji, odpowiednia do fermentacji różnego rodzaju odpadów
  • Higienizacja pofermentu, 1 godzina w temp. 70°C

Informacje kontaktowe

Telefon: +48 600 720 525
Email: [email protected]