New Search

Jeśli wyniki nie są zadowalające, przeprowadź kolejne wyszukiwanie

4 search results for:

3

Galati, Rumunia

Gazogenerator ze złożem cyrkulującym 4,5 MWt, kocioł parowy z palnikiem specjalnych gazów syntetycznych, prasa do brykietowania do bezpośredniej obsługi popiołu.