Oczyszczalnia ścieków

Echten, Holandia

sludge treatment

Nowa instalacja fermentacyjna firm Waterschap Reest oraz Wieden, zapewnia oczyszczanie ścieków, w tym fermentację osadów ściekowych, w sposób w pełni neutralny energetycznie. Instalacja redukuje koszty obróbki osadów ściekowych… Read more