Przemysłowe Instalacje biogazu

Instalacje te opierają się na wykorzystaniu zbiorników mieszania, gdzie wysokość/ średnica zbiornika pozostają w stosunku 1 do 1. Zbiorniki są więc wyższe niż wykorzystywane zwykle zbiorniki w instalacjach biogazowych dla rolnictwa.

Zbiorniki wyposażone są w pionowe mieszadła zainstalowane u góry, które w połączeniu z optymalną wysokością/ średnicą zbiornika zapewniają optymalne mieszanie, przy bardzo niskim zużyciu energii, nawet w przypadku użycia substratów o wysokiej zawartości suchej masy.

Host dostarcza przemysłowe instalacje biogazowe pod klucz. Przykłady wybudowanych instalacji znajdą Państwo na naszej liście referencyjnej.

Zindywidualizowane, zoptymalizowane biogazownie przemysłowe

System ten jest wykorzystywany głównie w przemyśle, ponieważ zbiorniki są tam mniej widoczne, a powierzchnia przeznaczona na instalację, jest często ograniczona. Zawartość suchej masy w tego typu zbiornikach może być na poziomie od 2% do 12%, i mieszanina będzie nadal na optymalnym poziomie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

HoSt oznacza optymalne spalanie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o technologii spalania HoSt. Masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszej technologii czy instalacjach? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady i informacje.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.