Instalacje te opierają się na wykorzystaniu zbiorników mieszania, gdzie wysokość/ średnica zbiornika pozostają w stosunku 1 do 1. Zbiorniki są więc wyższe niż wykorzystywane zwykle zbiorniki w instalacjach biogazowych dla rolnictwa.

Zbiorniki wyposażone są w pionowe mieszadła zainstalowane u góry, które w połączeniu z optymalną wysokością/ średnicą zbiornika zapewniają optymalne mieszanie, przy bardzo niskim zużyciu energii, nawet w przypadku użycia substratów o wysokiej zawartości suchej masy.