Od jakiegoś czasu Host rozwija nową technologię fermenatcji przeznaczoną dla Rolników, którzy chcą wykorzystać odchody z własnych gospodarstw. Technologia ta została dokładnie przetestowana i teraz może zostac wprowadzona na rynek. Koncepcja ta została opatentowana i wprowadzona pod nazwą Microferm. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie w dziedzinie rolnictwa.