HoSt jest jednym z czołowych dostawców biogazownii dla sektora rolniczego. HoSt dostarczył licznych biogazowni rolniczych, głównie przeznaczonych do fermentacji beztlenowej obornika i innych produktów rolniczych (kukurydza, trawa, słoma) w połączeniu z odpadami z przemysłu spożywczego.