BIOGAZOWNIE

Host jest dostawcą biogazowni rolniczych oraz biogazowni przemysłowych. W instalacjach biogazowych materiał organiczny jest przekształcany w biogaz, który jest spalany w blokach CHP i zamieniany na energię elektryczną i ciepło użytkowe.

Sfermentowany materiał, może być wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz. W procesie fermentacji azot i fosfor zostają uwolnione, dzięki czemu wartość nawozu zwiększa się i staje się on łatwiej przyswajalny dla roślin. Fermentacja odpadów i gnojowicy w wysokiej temperaturze zmniejsza a nawet całkowicie niszczy patogeny oraz nasiona chwastów.

Różnorodne strumienie odpadów

HoSt ma bogate doświadczenie w przetwarzaniu różnorodnych strumieni odpadów z przemysłu spożywczego i produktów ubocznych z rolnictwa. Zastanawiasz się, czy twój materiał nadaje się do fermentacji? Dowiedz się pisząc do nas!

Obornik

Kukurydza

Słoma

Trawa z pobocza drogi

Szlam / ścieki

Zanieczyszczone odpady organiczne

Odpady zielone

Odpady z ogrodu

Odpady z ubojni

Plewy/ sieczka

Fermentacja Biomasy

Prawie wszystkie materiały organiczne nadają się do fermentacji. Najbardziej znany jest proces fermentacji gnojowicy, ponieważ gnojowica zapewnia optymalne warunki do życia dla bakterii biorących udział w fermentacji. Ze względu na dobre właściwości fermentacji odchodów inne odpady organiczne często są fermentowane właśnie z obornikiem, gnojowicą. Takie połączenie substratów korzystnie wpływa na proces fermentacji odpadów organicznych i produkcję biogazu, znacząco wpływając na rentowność instalacji. Fermentacja odpadów organicznych bez użycia gnojowicy czy obornika jest także możliwa, pod warunkiem, że substraty do fermentacji są właściwie skomponowane.

Zawartość suchej masy i masy organicznej może się różnić dla każdego przedsiębiorstwa i zależy miedzy innymi od użytego materiału.

Wydajność biogazu zależy od następujących czynników:

  • świeżość produktu użytego do fermentacji
  • „współpraca” substratów w procesie fermentacji i rozkładu materii
  • czasu przebywania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady i informacje.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.