Biogazownie

Systemy do produkcji biogazu- fermentacja beztlenowa

Host jest dostawcą  biogazowni rolniczych oraz biogazowni przemysłowych. W instalacjach biogazowych materiał organiczny jest przekształcany w biogaz, który jest spalany w blokach CHP i zamieniany na energię elektryczną  i ciepło użytkowe.

Sfermentowany materiał, może być wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz. W procesie fermentacji azot i fosfor zostają uwolnione, dzięki czemu wartość  nawozu zwiększa się  i  staje się on łatwiej przyswajalny dla roślin. Fermentacja odpadów i gnojowicy w wysokiej temperaturze zmniejsza a nawet całkowicie niszczy patogeny oraz nasiona chwastów.

Fermentacja Biomasy

Prawie wszystkie materiały organiczne nadają się do fermentacji. Najbardziej znany jest proces fermentacji gnojowicy, ponieważ gnojowica zapewnia optymalne warunki do życia dla bakterii biorących udział w fermentacji. Ze względu na dobre właściwości fermentacji odchodów  inne odpady organiczne często są fermentowane właśnie z obornikiem, gnojowicą. Takie połączenie substratów korzystnie wpływa na proces fermentacji odpadów organicznych i produkcję biogazu, znacząco wpływając na rentowność instalacji. Fermentacja odpadów organicznych bez użycia gnojowicy czy obornika jest  także możliwa, pod warunkiem, że substraty do fermentacji są właściwie skomponowane.

Zawartość suchej masy i masy organicznej może się różnić dla każdego przedsiębiorstwa i zależy miedzy innymi od użytego materiału.

Wydajność biogazu zależy od następujących czynników:

  • świeżość  produktu użytego do fermentacji
  •  „współpraca” substratów  w procesie fermentacji i rozkładu materii
  • czasu przebywania