Biogas Marrum z HoSt otrzymuje certyfikat zrównoważonego rozwoju biomasy

Firma biogazowa „Biogas Marrum”, należąca do HoSt, otrzymała uznany na całym świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju „Better Biomass” (NTA 8080). Ten certyfikat potwierdza zrównoważone pochodzenie wytwarzanego gazu odnawialnego przy redukcji emisji CO2 o 94,4%.

Certyfikat wydawany jest organizacjom produkującym, handlującym lub przetwarzającym biomasę zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Biogas Marrum beztlenowo rozkłada obornik do 5% organicznych resztkowych produktów do produkcji 2,2 miliona Nm3 (metrów sześciennych) biometanu rocznie. Oprócz zagwarantowania zrównoważonego pochodzenia biomasy, wykorzystanie tej biomasy musi prowadzić do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z wykorzystaniem paliw kopalnych. W obliczeniach redukcji uwzględniono cały łańcuch, a także własne zużycie energii przez zakład.

„Jesteśmy szczególnie dumni z bardzo wysokiej redukcji emisji CO2, która z jednej strony pozytywnie przyczynia się do zmniejszenia całkowitego śladu węglowego, az drugiej strony do przejścia na energię”, mówi deweloper projektu Tjeerd Smit z HoSt.

Produkcja biometanu w Biogas Marrum jest wystarczająca na roczne zapotrzebowanie na gaz ponad 1450 gospodarstw domowych.

Better Biomass

Certyfikat Better Biomass jest uznawany przez Komisję Europejską i odpowiada dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii 2009/28 / WE. Kryteria zrównoważonego rozwoju dla biomasy wykorzystywanej do produkcji energii stanowią część certyfikacji. Certyfikat jest przyznawany na pięć lat. Każdego roku niezależna jednostka certyfikująca ponownie ocenia, czy wymagania dyrektywy są spełnione, aby zachować certyfikat.