HoSt: Systemy Bioenergetyczne

Firma HoSt jest dostawcą systemów bioenergetycznych, oferującym kompletne instalacje: biogazownie dla rolnictwa i dla przemysłu, kotły i instalacje elektrociepłownicze na drewno oraz instalacje zgazowujące ze złożem fluidalnym.

Projektowanie

Large scale biogas plants
/by

Son, Holandia

Firma Ecoson zbudowała fabrykę bio-fosforanów, którą HoSt wyposażył w instalację biogazową.

Aktualności