HoSt: Systemy Bioenergetyczne

Firma HoSt jest dostawcą systemów bioenergetycznych, oferującym kompletne instalacje: biogazownie dla rolnictwa i dla przemysłu, kotły i instalacje elektrociepłownicze na drewno oraz instalacje zgazowujące ze złożem fluidalnym.

Projektowanie

Large scale biogas plants
/by

Son, Holandia

Firma Ecoson zbudowała fabrykę bio-fosforanów, którą HoSt wyposażył w instalację biogazową.

Aktualności

HoSt at POL-ECO
/by

Odwiedź HoSt podczas POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, w dniach 23-25 października

Firma HoSt uczestniczy w targach POL-ECO SYSTEM, które odbędą się od 23 do 25 paździenika w Poznaniu. Zachęcamy do odwiedzenia stanowiska nr. 56 w hali nr. 7, które współdzielimy z firmą Bright Biomethane. Zaprezentujemy Państwu nasze rozwiązania oraz najlepsze praktyki, które wykorzystujemy dla rynku biogazu.

Wystawy

27 LUTY – 1 MARCA
World Sustainable Energy Days | Wels, Austria

27 – 31 MEI
LIGNA | Hanower, Niemcy