HoSt: Systemy Bioenergetyczne

Firma HoSt jest dostawcą systemów bioenergetycznych, oferującym kompletne instalacje: biogazownie dla rolnictwa i dla przemysłu, kotły i instalacje elektrociepłownicze na drewno oraz instalacje zgazowujące ze złożem fluidalnym.

Projektowanie

Wystawy

6 – 8 OCTOBER
UK AD and World Biogas Expo | ONLINE | Stand F61, Online | This will be an online event. More info t.b.a.