Wabico zet opnieuw grote ontwikkelingsstappen binnen energieterugwinning & recycling

Wabico (Waalwijkse Biomassa Combinatie) is reeds sinds 2015 functioneel als vergistingsinstallatie. Maar ook als ‘full-scale’ testlocatie voor onderzoek en ontwikkeling van recyclingtechnologieën van organische reststromen. Compostering, waterzuivering en groen gas uit anaerobe vergisting zijn de drie belangrijkste technieken. Jarenlange techniek- en productontwikkelingen resulteren in bewezen installaties die worden toegepast bij klanten wereldwijd. Alsook dat Wabico, sinds de laatste upgrade, circa 10.000 Nederlandse huishoudens kan voorzien van groen gas, waar steeds meer vraag naar is.

De succesvolle ontwikkelingen en uitbreidingen resulteren in 2021 in geoptimaliseerde vergistingstechnieken, een gemonitorde waterzuivering en een energieterugwinning van 1.500 Nm³ groen gas per uur. Door de meest recente upgrade in 2020 van de vergister, de gasopwerking en de koppeling aan de nabijgelegen ‘Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Waalwijk’ is de groen gascapaciteit verhoogd naar circa drie keer zoveel als in 2015.

Zelfs tijdens de uitbreidingswerkzaamheden kan Wabico ongestoord blijven draaien voor een continue groen gasvoorziening dat onmisbaar is in de energietransitie naar meer duurzame energie.

“Het doel van Wabico is alle regionale organische restromen die binnenkomen op een zodanige efficiënte manier verwerken voor energieterugwinning en terugwinnen van andere waardevolle grondstoffen. Met het oog op de toekomst, de marktvraag en hoe de duurzame energiemarkt zich ontwikkelt betekent dat continu innoveren. Dat doen we met de interne deskundigheid van onze engineers, operators en in goede samenwerking met lokale leveranciers. Die lokale aanpak vinden we belangrijk”, zegt Tjeerd Smit, projectontwikkelaar bij HoSt en directeur van Wabico.

Grondlegging Wabico

De eerste schop ging in 2014 in de grond, waarna de eerste pilotinstallaties werden ontwikkeld en de eerste experimenten op werkelijke schaalgrootte werden uitgevoerd. In 2015 werd het eerste groen gas, uit anaerobe vergisting en door middel van membraantechnologie, succesvol op het gasnet ingevoed. Na de verkregen vergunningen voor een uitbreiding werd een nieuwe vergister, een nieuwe biogasopwerker met meer capaciteit en het biologische waterzuiveringssysteem, de ‘Sequencing Batch Reactor’ (SBR), bijgebouwd. Ook zijn externe warmtewisselaars geïnstalleerd en getest die inmiddels met succes bij andere projecten worden toegepast.

Uitbreiding

In een vergister worden de organische reststromen verwerkt tot tot biogas, met digestaat als bijkomende reststroom. In 2018 werd een tweede vergister bijgeplaatst. Een navergister zorgt ervoor dat de inhoud kan stabiliseren. Een techniek is gebouwd voor het afvangen van de CO2 die vrijkomt tijdens het biogasopwerkingsproces. De afgevangen CO2 wordt vervloeid en benut door gastuinbouwbedrijven voor noodzakelijke CO2 bemesting voor de groei van gewassen.

Biologische waterzuivering

Het biologische waterzuiveringssysteem zorgt voor een gemonitorde waterzuivering gevoed door lucht en bacteriën met als resultaat dat digestaat tot loosbaar water wordt gereinigd, ontdaan van ammonium en andere verontreinigingen. De dunne fractie bestaande uit stikstof en organisch afval en wordt gezuiverd met een actief slibproces door middel van nitrificatie en denitrificatie en resulteert in schoon loosbaar water voor lozing in de riolering. De dikke fractie wordt verwerkt tot biologische kunstmest. In 2017 en 2021 werd een nieuwe SBR gerealiseerd voor optimale doorontwikkeling.