Wabico zet biogas van rioolwaterzuivering Waalwijk om naar groen gas

Wabico (Waalwijkse Biomassa Combinatie) gaat biogas van de nabijgelegen rioolwaterzuivering Waalwijk omzetten naar groen gas. Het groen gas gaat het Waalwijkse gasnet in en is goed voor de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van zo’n 110 huishoudens. Directeur Tjeerd Smit van Wabico en directeur Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta tekenden dinsdag 4 februari jl. de leveringsovereenkomst.

“Het is mooi dat Wabico op deze manier een constructieve bijdrage kan leveren aan de ambitie van het waterschap om 100% circulair te zijn in 2050. Dankzij deze samenwerking dragen we tezamen bij aan de lokale energietransitie die in volle gang is”, aldus Tjeerd Smit, directeur Wabico.

Wabico, waarvan HoSt de eigenaar is, is een zeer geavanceerd biogasbedrijf waar verschillende afvalstromen worden omgezet via anaerobe vergisting naar groen gas, loosbaar water, compost en vloeibaar CO2 van voedselkwaliteit.

Van slib naar biogas naar groen gas

Bij de waterzuivering Waalwijk wordt slib door middel van slibgisting omgezet naar biogas. Dit biogas wordt tot nu toe gebruikt door de waterzuivering voor energieopwekking en voor de warmtebehoefte van de waterzuivering. De energieopwekking verplaatst naar het bestaande en nabijgelegen Wabico waar een geavanceerd biogasopwerkingssysteem op een efficiënte manier het biogas omzet naar groen gas. Dit wordt ook wel biogasopwerking, biogasopwaardering of biogaspurificatie genoemd. Op deze manier wordt groen gas verkregen met dezelfde kwaliteit en methaangehalte als aardgas; in Nederland is dat laagcalorisch gas (G-gas) met 89% methaan. Dit groen gas gaat vervolgens het aardgasnet in, zodat ruim 110 huishoudens kunnen verwarmen en koken op groen gas.