HoSt levert naast bio-WKK’s en biomassaketels ook wervelbedvergassers. Neem contact met ons op voor meer informatie over wervelbedvergasserss en de mogelijkheden. Door middel van vergassing kunnen biomassabrandstoffen omgezet worden in een brandbaar gas, welke gereinigd en gebruikt kan worden in ketels of gasmotoren voor energieopwekking. Vergassing is een technologie voor thermische omzetting van afval, die tegemoetkomt aan de strenge emissieregelgeving.