Wervelbedvergassers

HoSt levert naast bio-WKK’s en biomassaketels ook wervelbedvergassers. Neem contact met ons op voor meer informatie over wervelbedvergasserss en de mogelijkheden. Door middel van vergassing kunnen biomassabrandstoffen omgezet worden in een brandbaar gas, welke gereinigd en gebruikt kan worden in ketels of gasmotoren voor energieopwekking. Vergassing is een technologie voor thermische omzetting van afval, die tegemoetkomt aan de strenge emissieregelgeving.

Ga naar onze projectpagina voor alle wervelbedvergasser projecten.

Als turn-key leverancier van bio-energie installaties ligt de belangrijkste focus van HoSt op toepassingen waarbij het syngas wordt verbrand om stoom te produceren voor gebruik in een stoomturbine.

HoSt levert twee typen vergassingssystemen:

Standaard vergasssingsinstallaties (1-5 t/h)

‘Speciality’ installaties (>5 t/h)

Schone technologie, lage emissies

In een vergassingsinstallatie kan een extreem laag emissieniveau worden bereikt. In een verbrandingsinstallatie die gebaseerd is op roosterstoken of in een wervelbed reactor is de procestemperatuur beperkt tot ongeveer 800 – 900 °C om het smelten van as die zich in de brandstof bevindt te voorkomen. In de vergassingsinstallaties van HoSt wordt de brandstof omgezet naar syngas op hetzelfde lage temperatuurniveau, echter het geproduceerde syngas wordt dan verbrand op temperaturen van 1400 – 1800 °C in een syngas verbrander, nadat as (dat op lage temperatuur smelt) verwijderd is. Op deze hoge temperatuur kan een 100% verbranding bereikt worden en worden alle schadelijke emissies (koelwaterstoffen, CO, dioxines) verwijderd.

Technologie geschikt voor ‘moeilijke brandstoffen’

In de wervelbedvergasser kunnen temperaturen gecontroleerd worden op niveaus van 750 – 800 °C. Omdat het syngas wordt verbrand bij hoge temperaturen in de syngas verbrander zullen er geen problemen ontstaan met emissies. In het HoSt verbrandingsconcept wordt het geproduceerde syngas eerst afgekoeld tot ongeveer 500 °C. Daarna wordt het as verwijderd en het syngas verbrand. Bij deze lage temperatuur zullen de alkalimetalen condenseren op de asdeeltjes en zullen ze samen met het as worden verwijderd uit het syngas. Vanwege deze verwijdering van alkalimetalen kan er geen overmatige vervuiling plaatsvinden in de boiler, waardoor de betrouwbaarheid groter wordt en onderhoudskosten worden verlaagd.

Meer informatie

HoSt heeft meerdere wervelbedvergassers gerealiseerd. Vragen over een project, een project bezoeken of meer informatie nodig over onze technologie of over de biomassa brandstoffen die u beschikbaar heeft? Neem contact met ons op. We helpen u graag bij het maken van de beste keuze.

1 + 1 = ?